Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, hvad de bindende reduktionsmål for landbruget, som nævnes i forståelsespapiret ”Retfærdig retning for Danmark”, skal være