Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, hvilke muligheder der er for at håndhæve et bindende reduktionsmål for henholdsvis landbrugserhvervet som helhed og for det enkelte landbrug