Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om bekræftelse af, at den planlagte udtagning af landbrugsjord i en kommende jordreform vil ske på frivillig basis og med fuld kompensation