Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om forslag til kameraovervågning af fiskere/fiskeri i Kattegat været forelagt Justitsministeren og/eller Kammeradvokaten til udtalelse