Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen, om i hvilket omfang og i hvilken detaljeringsgrad ønsker ministeren at indføre kameraovervågning af fiskere/fiskeri i Kattegat