Ida Auken (R) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, Dan Jørgensen, om det er i overensstemmelse med lovens formål om at effektivisere statsstøtten til dansk biogas, at ¾ af de biogascertifikater, som går til eksport, i stort omfang ender med at modtage dobbelt statsstøtte