Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, om bekræftelse af, at en generel markant højere vandstand i Gudenåen medfører, at terrænet i ådalen billedligt talt ad åre omdannes til en gennemvædet svamp uden evne til at opsuge mere vand, når der falder større mængder regn med deraf følgende hyppige alvorlige problemer med oversvømmelser