Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, om hensynet til afvanding og vandmiljø i lyset af den påviselige markant øgede vandstand fra år til år samt de aktuelle alvorlige oversvømmelser langs Gudenåen