Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, om, hvilket grundlag udredningsprojekter om fremtidens vandløbsforvaltning bygger på, og med hvilken tidshorisont denne udredning ventes afsluttet