Kristian Pihl Lorentzen (V) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, om videnskabelig statistisk analyse af målinger på årsmiddelvandstanden i Gudenåen ved Tvilum