Mai Villadsen (EL) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, hvilke specifikke foranstaltninger der er foretaget i de Natura 2000-områder, der er udpeget for marsvin, sæler og sandbanker for at sikre, at disse arter og habitater opnår gunstig bevaringsstatus