Wermelin: Forslaget vil generelt øge beskyttelsen af drikkevand i BNBO