R: Kan transportkorridorer blive til motorveje uden at medføre skade på Natura 2000-områder?