S: Hvordan sikres korrekt data til akvakulturstatistik?