Wermelin: Anmeldepligten for farligt affald og urent affald er den samme