Kjer Hansen: Fiskekvoter bør fastsættes under hensyn til forsigtighedsprincippet