SF: Vil en reduktion af sælbestanden mindske skader på garnene?