Søren Egge Rasmussen (EL) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, hvad klimaeffekten årligt vil være ved at gendanne Kolindsund og oversvømme de 2500 ha lavbundsjorde, som nu dyrkes