Søren Egge Rasmussen (EL) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, hvor meget elektricitet der spares årligt ved at stoppe pumperne, der tørlægger de 2500 ha landbrugsjord i Kolindsund