Susanne Zimmer (ALT) spørger miljøministeren, Lea Wermelin, hvilke indsatsområder regeringen vil prioritere og fokusere på, når der skal vedtages nye globale biodiversitetsmål i 2020