Udvalg: Er det rimeligt, at Danmarks Naturfredningsforening rejser en fredningssag, når de lokale parter er enige?