Wermelin: Lovforslaget om havbrugstilladelser år ud på at ophæve bemyndigelsesbestemmelser, som aldrig har været benyttet