Wermelin: Forsøgsprojektet med regulering af gråsæler ved farvandet omkring Bornholm tegner positivt