Wermelin: Doggy bags vil som udgangspunkt ikke være en del af forbuddet mod gratis bæreposer