Jensen: Beskyttelsen af naturområdet i Vadehavet er vigtigere end ønsket om erhvervsmæssigt fiskeri efter blåmuslinger i området