V: Skal der drives landbrug på Naturstyrelsens arealer, eller skal områderne omlægges til natur?