Jensen: Det er muligt at have vandrestier på landbrugsarealer uden at miste landbrugsstøtte