Wermelin: Overtrædelse af naturbeskyttelsesloven kan straffes med bøder og fængsel