V spørger til mængden af ekstraarbejde som konsekvens af fejl i minivådområdekort