Jensen: Jeg er meget optaget af de danske biavleres forhold, da bierne er med til at bestøve mange afgrøder