Wermelin: Vi vurderer, at forbuddet mod sprøjtning og gødskning kommer til at have begrænset intensitet