V spørger til reducering af kvælstofudledning i vores nabolande