Ny vejledning om gødsknings- og harmoniregler for planperioden 2018/2019

I den nye vejledning kan du læse om de gældende regler og om ændringer siden sidste år, som blandt andet omfatter de opdaterede kvælstofnormer, som fastlægger, hvor meget gødning du må tilføre dine afgrøder i planperioden 2018/2019 samt de nye normtal for næringsstofindhold i husdyrgødningen, som du skal anvende, når du beregner dit forbrug af kvælstof og fosfor. Læs om alle ændringerne her.


Dette indhold er leveret automatisk via RSS uden ansvar for Altinget