Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

SF spørger til EU's biodiversitetsstrategi

SPØRGSMÅL:

STRATEGI: Anne Valentina Berthelsen (SF) spørger miljøministeren, om hun vil koordinere den aktuelle udarbejdelse af EU's biodiversitetsstrategi, tredje generations Natura 2000-planer og regeringens naturpakke samt havstrategien.

V: Vil Wermelin ændre reglerne om kystnærhedszonen?

SPØRGSMÅL:

KYSTBESKYTTELSE: Peter Juel-Jensen (V) spørger miljøministeren, om hun vil tage initiativ til at lave en ændring af reglerne om kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen, så den nuværende ansøgningsbaserede model erstattes af en generel lempelse.

V spørger til den danske rødliste

SPØRGSMÅL:

TRUEDE DYR: Erling Bonnesen (V) spørger miljøministeren, om den danske rødliste skal bringes i overensstemmelse med den internationale standard, så man bedre kan sammenligne tilstanden i Danmark med andre lande.