Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Susanne Zimmer spørger til Natura 2000-regler

SPØRGSMÅL:

NATURA 2000: Susanne Zimmer (UFG) spørger miljøministeren, hvilke konkrete områder Miljøstyrelsens regner med, når styrelsen indberetter, at 8,5 procent af det danske landareal er udpeget som beskyttet natur efter EU's særlige Natura 2000-regler. 

V spørger til krebs i de danske vandløb

SPØRGSMÅL:

KREBS: Erling Bonnesen (V) spørger miljøministeren om krebs i de danske vandløb, og hvordan de påvirker vandmiljøet i vandløbene.