Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

LA spørger til ændring af den danske havnelov

SPØRGSMÅL:

LOVÆNDRING: Ole Birk Olesen (LA) spørger transportministeren, om han er imod, at den danske havnelov ændres, så den medvirker til at sikre overholdelse af EU's statsstøtteregler.