Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

V: Hvordan vil regeringen forbedre landbrugets konkurrencevilkår?

SPØRGSMÅL:

LANDBRUGSLAND: Erling Bonnesen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, hvordan regeringen vil forbedre landbrugets konkurrencevilkår set i relation til statsministerens kommentar om, at Danmark fortsat skal være et landbrugsland.

R spørger til den grønne omstilling af vejtransporten

SPØRGSMÅL:

VEJTRANSPORT: Ida Auken (R) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, om de forskellige typer grønne energiformer bliver bliver ligestillet med den kommende ændring af biobrændstofloven.