Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

EL spørger til landbrugets klimabidrag

SPØRGSMÅL:

CO2-REDUKTION: Søren Egge Rasmussen (EL) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren til landbrugets klimabidrag og til arbejdet med en jordreform.

SF spørger til EU's biodiversitetsstrategi

SPØRGSMÅL:

STRATEGI: Anne Valentina Berthelsen (SF) spørger miljøministeren, om hun vil koordinere den aktuelle udarbejdelse af EU's biodiversitetsstrategi, tredje generations Natura 2000-planer og regeringens naturpakke samt havstrategien.

V: Vil Jensen øge den danske tobiskvote?

SPØRGSMÅL:

TOBIS: Torsten Schack Pedersen (V) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling, om han vil tage initiativ til at forøge den danske tobiskvote i forlængelse af Norges beslutning om at forhøje tobiskvoten.