Nyeste spørgsmål

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

DF spørger til klimamål

SPØRGSMÅL:

KLIMAMÅL: Lise Bech (DF) spørger klima-, energi- og forsyningsministeren, om opgørelser af landes CO2-udledninger, der medtager udledning i andre lande i forbindelse med import af varer, bør danne grundlag for Danmarks og andre landes reduktionsmål.

Susanne Zimmer spørger til dansk landbrugs kllimabelastning

SPØRGSMÅL:

KLIMABELASTNING: Susanne Zimmer (UFG) spørger miljøministeren om nye undersøgelser, der viser højere tal for dansk landbrugs klimabelastning, og om den samlede direkte og afledte CO2-udledning fra Naturstyrelsens landbrugsarealer.

EL spørger til typiske fangster af store og små jomfruhummere

SPØRGSMÅL:

FISKERI: Søren Egge Rasmussen (EL) spørger ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling om den typiske sammensætning af store og små jomfruhummere, og hvordan Jensen vil sikre, at der ikke sker udsmid af små jomfruhummere.