Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Vi analyserer vand fra renseanlæg for 19 forskellige lægemidler

SVAR:

MÅLING: Miljøministeren svarer René Christensen (DF), at overvågningsprogrammet for 2017-2021, NOVANA, analyserer for 19 forskellige lægemidler i det vand, som udledes fra renseanlæg og overløb fra fælleskloak. Hvilke stoffer, der i fremtiden skal analyseres for i programmet, beror på en evaluering af det nuværende program.  

Jensen: Den fælles landbrugspolitik kan bidrage til at understøtte EU's målsætninger inden for miljø og klima

SVAR:

LANDBRUGSSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Zenia Stampe (R), at regeringen arbejder for en så høj øremærkning som muligt af den direkte støtte og landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaordninger. Kommissionen har alene foreslået en øremærkning på 30 procent af landdistriktsstøtten til natur-, miljø- og klimaformål.

Så meget fiskes med bomtrawl i to Natura 2000-områder

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Belgiere står for set set al erhvervsfiskeri med bomtrawl i Natura 2000 områder i Nordsøen og Skagerrak, viser folketingssvar fra fiskeriminister Mogens Jensen (S). Se tallene her. 

Dan Jørgensen: Gebyrer skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen

SVAR:

VANDFORSYNING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Eva Flyvholm (EL), at en vandforsynings gebyr ikke skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ministeren opfordrer forbrugere til at benytte klagemuligheden, hvis forbrugeren mener, at et vandselskab kræver urimeligt høje gebyrer.