Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde: Sådan beskytter Habitatdirektivet danske farvande

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser i et svar til Maria Gjerding (EL) om, hvordan EU's Habitatdirektiv beskytter de danske farvande. I alt beskytter direktivet 1,4 procent af havarealet mod fiskeri med bundslæbende redskaber.

Esben Lunde: Derfor vurderer Arbejdstilsynet at glyphosat er kræftfremkaldende

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Christian Poll (ALT), at Arbejdstilsynet bygger sin klassificering af glyphosat på en vurdering fra det internationale kræftforskningsinstitut under WHO, mens Miljøstyrelsen klassificerer efter den europæiske fødevaresikkerhedsautoritet og det europæiske kemikalieagentur.

Esben Lunde: Glyphosat udgør en lav belastning

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren skriver i et svar til Christian Poll (ALT), at han ikke vil spekulere i, hvorvidt en udfasning af glyphosat vil få flere landmænd til at omlægge til økologi.