Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Man kan ikke entydigt definere skadedyr

SVAR:

SKADEDYR: Miljø- og fødevareministeren svarer Øjvind Vilsholm (EL), at det ikke er muligt entydigt at definere skadedyr, da betegnelsen anvendes om forskellige dyrearter, og fordi betegnelsen i høj grad er situationsbestemt. Derfor kan der heller ikke gives en oversigt om metoder til aflivning af skadedyr. 

Ellemann: Det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger

SVAR:

KVÆLSTOFREDUKTION: Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at ministeriet har en løbende dialog med EU-kommissionen om aftalen. For at kunne tage stilling til flere initiativer kræves en vurdering fra Aarhus Universitet, da det samlede billede af kvælstofindsatserne peger i forskellige retninger.

Nye tal for økologiske og konventionelle fødevarers klimaaftryk

SVAR:

FOLKETINGSSVAR: Energi-, forsynings- og klimaministeren fremlægger tal fra Aarhus Universitet, der belyser forskellen på det globale klimaaftryk fra henholdsvis økologisk og konventionel landbrugsproduktion for mælk, svin og planter.