Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde afviser myndighedsoverdragelse af dispensationspraksis

SVAR:

Miljø- og fødevareminsteren fastslår i et svar til Søren Egge Rasmussen (EL), at der ikke har været tale om en myndighedsoverdragelse til SEGES i forbindelse med dispensationer til anvendelse af sprøjtemidlet Spotligt Plus. Midlet er desuden kun anvendt i begrænset omfang.

Esben Lunde: Elefanter, zebraer og søløver må optræde kommercielt

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren oplyser i et svar til Karina Due (DF), at der ikke længere gives dispensation til fremvisning af vilde dyr. Det følger af cirkusbekendtgørelsen, som fastsætter, at elefanter, søløver og zebraer må optræde kommercielt, mens andre vilde dyr er forbudt.

Esben Lunde redegør for EU-Kommissionens naturplejeregler

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren redegør over for Trine Torp (SF) for retningslinjerne for EU-Kommissionens retningslinjer for naturpleje på landbrugsarealer. De danske udpegninger af landbrugsarealer er godkendt af Kommissionen.