Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Sod er kræftfremkaldende og udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik

SVAR:

BEGREBSDEFINITION: Miljøministeren svarer transportudvalget, at Black carbon eller sod er fine partikler, som består udelukkende af kulstof, og som opstår ved ufuldstændig forbrænding. Black carbon udgør to tredjedele af den samlede mængde fine partikler fra udstødningsrøg fra vejtrafik, og helbredsskaden er vurderet til at være kræftfremkaldende.

Wermelin: Hvis en jordbruger har indgået en frivillig aftale om pesticidfri drift, kan kan ikke få et økologisk arealtilskud

SVAR:

OMLÆGNING: Miljøministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at en jordbruger ikke kan opnå et økologisk arealtilskud, hvis der er indgået en frivillig aftale om pesticidfri drift mod betaling mellem jordbrugeren og vandforsyningen. Årsagen er, at økologisk arealtilskud i høj grad gives for, at økologiske landmænd ikke har adgang til de samme sprøjtemidler som konventionelle.

Wermelin: Forvaltningen af statslige parker retter sig i høj grad efter de høje kulturhistoriske og rekreative værdier

SVAR:

BIODIVERSITET: Miljøministeren svarer Balder Mørk Andersen (SF), at Naturstyrelsen kun forvalter få statslige arealer, der kan karakteriseres som parker. Forvaltningen af parkerne retter sig i særlig grad mod de høje kulturhistoriske og rekreative værdier, og det adskiller sig fra den biodiversitetsrettede forvaltning, som styrelsen gennemfører på øvrige arealer.

Wermelin: Forslaget vil generelt øge beskyttelsen af drikkevand i BNBO

SVAR:

GRUNDVAND: Miljøministeren svarer Peter Seier Christensen (NB), at det vil være en forebyggende foranstaltning at  forbyde pesticider indenfor BNBO. Et forbud vil mindske risikoen for, at drikkevandet på sigt vil indeholde pesticider over kravværdien. Hvis det sker, skal der etableres nye boringer, der hver især koster mellem to og fem millioner kroner. 

Jensen: En bruttoarealmodel vil kunne give landbrugeren en større fleksibilitet

SVAR:

HEKTARSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Eva Kjer Hansen (V), at en bruttoarealmodel vil kunne give landbrugeren en større fleksibilitet, da det vil f.eks. blive tilladt at områder på en mark kan stå med højt uslået græs. Målet er, at de udyrkede dele af landbrugsarealet kan blive holdt uden for den normale årlige markdrift.