Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen: Vandområdeplaner reducerer omfanget af iltsvind

SVAR:

ILTSVIND: Miljøministeren svarer Christian Rabjerg Madsen og Simon Kollerup (S), at vandområdeplanerne indeholder indsatser, som vil reducere omfanget af iltsvind, og at Aarhus Universitet har konkluderet, at det samlede areal, der var berørt af iltsvind i august, lå på niveau med sidste år.