Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann-Jensen oplyser om kystsikring på Sjællands nordkyst

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Trine Torp (SF), at Kystdirektoratet har modtaget flere borgerklager over kystbeskyttelse etableret uden tilladelse på Sjællands nordkyst. Ved behandling af klagesagerne afklares det, om anlæggene er etableret uden tilladelse, og herefter tages initiativ til en lovliggørelse af forholdene.

Ellemann-Jensen oplyser om klimaeffekter ved Conservation Agriculture

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Ida Auken (R), at CA ofte tilskrives positive effekter på lagring af kulstof og emission af drivhusgasser, men de kvantitative effekter vil afhænge af den aktuelle udformning. Med den aktuelle viden vurderes det, at CA ikke repræsenterer et selvstændigt potentiale for reduktion af klimagas-udledning.