Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Esben Lunde oplyser om kriterier for dispensation til insekticid-brug

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Simon Kollerup (S), at  der kan gives dispensation til en begrænset, kontrolleret anvendelse af pesticider, der kan være farlige for bier, hvis det skønnes nødvendigt på grund af en fare, som ikke kan bekæmpes på nogen anden rimelig måde.

Ellemann: Sådan straffes ulovligt trawlfiskeri

SVAR:

Fiskeriministeren svarer Mette Abildgaard (K), at Fiskeristyrelsen vil straffe to fartøjer, der har begået ulovligt trawlfiskeri i Øresund, med fratagelse af fiskerilicens og årsmængde i en måned.

Esben Lunde: Vild natur har behov for både vilde bier og honningbier

SVAR:

Miljø- og fødevareministeren svarer Christian Poll (ALT), at Københavns Universitet har vurderet, at vild flora har behov for både honningbier og vilde bier. Naturstyrelsen afventer en vurdering fra Aarhus Universitet, før styrelsen tager stilling til om gældende praksis for placering af bistader skal ændres.

Ellen Trane oplyser om sygdomme fra forurening fra Grindstedværket

SVAR:

Sundhedsministeren svarer Pia Olsen Dyhr (SF), at Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed vil holde et møde med Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Syddanmark om forurening fra Grindstedværket. Herefter vil der blive taget stilling til, om der skal iværksættes en undersøgelse af, om der er forhøjet forekomst af sygdomme i Grindsted.

Esben Lunde: Mikroplast skal begrænses i alle typer produkter

SVAR:

Miljøministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Det Europæiske Kemikalieagentur arbejder for at begrænse mikroplast i alle typer af produkter. Regeringen støtter dette initiativ. Ministeren oplyser desuden, at national særregulering af mikroplast i kosmetik ikke er muligt under hensyn til kosmetikforordningen.