Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Der er væsentlige forskelle mellem Den Danske Klimaskovfond og Den Danske Naturfonds formålsparagraffer og incitamenter

SVAR:

FONDSKONSTRUKTION: Miljøministeren svarer Egil Hulgaard (K), at der er brug for en Klimaskovfond med særskilt fokus på klima, som kan aktivere virksomheder og borgere i danske klimaprojekter på dansk jord gennem skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder. Desuden er der væsentlige forskelle mellem Den Danske Klimaskovfond og Den Danske Naturfonds formålsparagraffer, virkemidler og incitamenter samt fondenes formelle juridiske konstruktioner.

Jensen: Ja, BonBon-Land har modtaget landbrugsstøtte i 2017

SVAR:

LANDBRUGSTØTTE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Søndergaard (EL), at man skal være en aktiv landbruger for at være berettiget til direkte støtte gennem EU's fælles landbrugspolitik. BonBon-Land A/S modtog støtte i 2017, da virksomheden i det år opfyldte kravet om at være aktiv landbruger.