Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wammen: Regeringen vil lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret

SVAR:

INDKØBSPOLITIK: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Marie Bjerre (V), at regeringen er bevidste om potentialet i, at offentlige indkøb kan være med til at undersøgte den grønne udvikling i samfundet. Derfor vil regeringen lancere en strategi for grønne offentlige indkøb til efteråret i forbindelse med de næste skridt for den samlede klimahandlingsplan for 2020. 

Wermelin: Landbrugsdrift på Livø er ikke Socialdemokratiets udgangspunkt

SVAR:

OMLÆGNING: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at det ikke er Socialdemokratiets udgangspunkt, at der skal være landbrugsdrift på Livø, men at andre partier har et ønske om, at landbrugsdriften på Livø fortsætter, og at andre statslige områder i stedet udlægges til natur.

Wermelin: Tanganlæg er ikke omfattet af miljøvurderingsloven

SVAR:

TANGKULTUR: Miljøministeren svarer Signe Munk (SF), at tanganlæg ikke er omfattet af miljøvurderingsloven og dermed krav om miljøkonsekvensvurdering. Kystdirektoratet oplyser, at der ved behandling af ansøgninger om etablering af tanganlæg altid bliver foretaget en vurdering af, om anlægget kan påvirke internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt.

Wermelin: I 2019 blev der ført tilsyn med 938 store svinebrug

SVAR:

GODKENDELSER: Miljøministeren svarer Carl Valentin (SF), at kommunerne fører basistilsyn med svinebrugene hvert tredje år, og at der i 2019 blev ført tilsyn med 938 store svinebrug (IE svinebrug). Der blev i alt foretaget 511 håndhævelser som følge af tilsynene. Tilsynene er til for at tjekke, at svinebrugene overholder de vilkår, de har fået i deres miljøgodkendelse.

Wermelin: På baggrund af høringssvar og en samlet afvejning af argumenter besluttede Kemikalieinspektionen at afstå fra at forbyde anprisninger på hudplejeprodukter

SVAR:

INSPEKTION: Miljøministeren svarer Søren Søndergaard (EL), at Kemikalieinspektionen besluttede at afstå fra at udstede en endelig indskærpelse af brugen af anprisninger på baggrund af høringssvar. Kemikalieinspektionen har dog vejledt om, at kosmetikvirksomhederne bør være opmærksom på brug af anprisningerne "sensitiv" eller "sensitiv hud" på parfumeholdige kosmetikprodukter.