Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Eva Kjer: Dansk ål kan ikke eksporteres ud af EU

SVAR:

ÅL: Fiskeriministeren svarer Bjarne Laustsen (S), at ål opdrættet i Danmark ikke må eksporteres uden for EU, da det vil stride mod EU-reglerne for beskyttelse af vilde dyr.