Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Ellemann: Det er mit indtryk, at danske jægere udviser respekt for de jagtetiske regler

SVAR:

DÅVILDT: Miljø- og fødevareministeren oplyser til Trine Torp (SF), at beslutningen om ikke at lade et arealkrav indgå i forvaltningen af dåvildt er truffet ud fra et ønske om at fastholde en praksis med et stort ansvar hos den enkelte jæger og et ønske om at minimere antallet af restriktioner for jagt. Han oplyser yderligere, at planen evalueres om to år. 

Ellemann-Jensen: Svampemiddel kan ikke nægtes godkendelse

SVAR:

MILJØ: Miljø- og fødevareministeren oplyser til Trine Torp (SF), at mefentrifluconazol ikke kan nægtes godkendelse i Danmark, hvis ansøgningskravene er opfyldt, og det vurderes, at stoffet ikke udgør nogen risiko for mennesker eller miljø.