Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Vi har foreslået, at masseopsendelse af balloner forbydes i Østersø-regionen

SVAR:

BALLONER: Miljøministeren svarer Carl Valentin (SF), at det er nødvendigt med en indsats på tværs af landegrænser i forhold til opsendelse af balloner. Danmark har foreslået, at masseopsendelse af balloner forbydes i Østersø-regionen, og der indføres oprydningsansvar for balloner i alle EU-lande, så ballonproducenterne skal betale for oprydningen af balloner i naturen.

Jensen: Ja, efterladte fiskeredskaber skal betragtes som ulovlige og bør fjernes

SVAR:

FISKERIGARN: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at efterladte fiskeredskaber, som ikke røgtes jævnligt eller som ikke er mærket efter reglerne med navn og adresse, skal betragtes som ulovlige og fjernes. Derfor har han taget initiativ til, at indberetningspligten for gamle redskaber fremover også gælder fritidsfiskere. 

Jensen: I den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil der skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag

SVAR:

CO2-REDUKTION: Fødevareministeren svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at der i den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag og det videre arbejde frem mod en jordreform. Derudover vil der, afhængigt af EU-processerne omkring den nye landbrugsreform, også skulle tages til stilling til anvendelse af landbrugsstøtten.

Jensen: Jeg vil ikke tage initiativ til at øge den danske tobiskvote

SVAR:

TOBIS: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den norske forhøjelse af tobiskvoten ikke giver anledning til at øge EU's kvoter, da der er tale om to forskellige forvaltningsmodeller. Jensen vil dog tage initiativ til, at Danmark bør anvende den mulighed for 10 procent år til år-fleksibilitet, som allerede er en mulighed i henhold til EU's fælles fiskeripolitik.

Jensen: Vi vil ikke anvende forskudsbetaling vedrørende støtte for 2019

SVAR:

FORSINKELSER: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Orla Østerby (K), at Landbrugsstyrelsen ikke vil anvende forskudsbetaling i forhold til støtteudbetalinger for 2019. Generelt har der ikke været forsinkelser på udbetaling af støtte for 2019, men cirka 400 sager afventer en udbetaling grundet fejl i styrelsens it-systemer.

Jensen: Jeg ser ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet af landbrugsejendomme og hektar jord

SVAR:

JORDEJE: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Søren Egge Rasmussen (EL), at reglerne, der angav en øvre grænse for ejerskab af landbrugsejendomme og hektar jord, blev ophævet i 2010. Eftersom omfanget af udenlandsk ejerskab er begrænset, og landbruget fortsat har behov for kapital, ser Jensen ikke grundlag for at genindføre arealbegrænsninger i ejerskabet.

Wermelin: Kommunerne har som vandløbsmyndighed ansvaret for at vedligeholde vandløb

SVAR:

OVERSVØMMELSER: Miljøministeren svarer Kristian Pihl Lorentzen (V), at kommunerne har ansvaret for at overholde bestemmelserne i vandløbsregulativerne, hvilket også indbefatter vedligeholdelse. Derudover vil regeringen udarbejde en samlet plan for klimatilpasning, da problemstillingen er bredere end vandløbsområdet.