Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Vi definerer ikke grundvand på en ny måde

SVAR:

GRUNDVAND: Miljøministeren svarer Lise Bech (DF), at ministeriet definerer grundvand som vand under terræn i et vandmættet jordlag på linje med EU-Kommissionen. Der er dermed ikke indført ny praksis. 

Wermelin: I 2018 fik Miljøstyrelsen foretaget et nabotjek af EU-landene Tyskland, Sverige, Polen og Nederlandene

SVAR:

KVÆLSTOF: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at Miljøstyrelsen har fået lavet et nabotjek af EU-landene Tyskland, Sverige, Polen og Nederlandene i 2018. Landene har beregnet et indsatsbehov for kvælstof for at opnå god tilstand i kystvande og havområder. Danmark, Tyskland og Nederlandene har det største procentvise indsatsbehov, og Sverige og Polen har de mindste.