Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jensen: Der er brug for en større indsats for at nå målsætningen om, at udnyttelse af fiskebestandene skal give bæredygtigt udbytte

SVAR:

FISKERI: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den fælles fiskeripolitik har en målsætning om, at udnyttelsen af fiskebestandene skal være på et niveau, der kan give maksimalt bæredygtigt udbytte i 2020. Der er dog stadig bestande, hvor denne målsætning ikke er nået, og derfor kræves der en større indsats fremadrettet.

Wermelin: Der er blevet afholdt fire jagter i Bordrup Plantage i 2019

SVAR:

JAGT: Miljøministeren svarer Ulla Tørnæs (V), at Naturstyrelsen i alt har gennemført fire jagter i Bordrup Plantage. De to af jagterne blev foretaget for at vurdere, om plantagen fremadrettet kan indgå i forvaltningen af områdets kronvildtsbestand som følge af den øgede militære aktivitet på området.