Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Wermelin: Vi har taget en række initiativer, der kan forbedre forholdene for vilde bier

SVAR:

BIER: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at 244 ud af 292 arter af bier er vurderet rødlistede, og at løsningen kan være at skabe bedre og flere levesteder for vilde bier. Regeringen har derfor taget en række initiativer, der skal bidrage til at forbedre forholdene for vilde bier, eksempelvis forbud mod sprøjtning.

Jørgensen: Gennemsnitstemperaturen vil cirka stige med 3,4 °C

SVAR:

TEMPERATURSTIGNING: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at DMI's Klimaatlas viser, at i det høje udledningsscenarie vil gennemsnitstemperaturen i Danmark stige med 3,4 °C. Der er dog store usikkerheder forbundet med tallet.

Jørgensen: Regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien

SVAR:

CEMENTPRODUKTION: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Sikandar Siddique (UFG), at regeringen har indgået en partnerskabsaftale med Aalborg Portland om at arbejde for en reducering af drivhusgasudledningerne i cementindustrien. I forbindelse med regeringens klimapartnerskaber har Aalborg Portland bidraget med flere anbefalinger. 

Wermelin: Dette indebærer en kommunal tilladelse til at udlede spildevand

SVAR:

SPILDEVAND: Miljøministeren svarer Jacob Jensen (V), at en tilladelse til udledning af spildevand til et vandområde fra et spildevandsanlæg bliver meddelt af kommunen efter miljøbeskyttelsesloven. Når kommunen giver tilladelse til udledning af spildevand, skal det i tilladelsen sikres, at udledningen ikke er til hinder for, at målsætningen for det pågældende område kan udledes.