Nyeste svar

Her kan du læse udvalgte svar fra regeringen til Folketinget

Jørgensen: Opgørelserne over Danmarks nationale drivhusgasudledninger bliver udarbejdet i henhold til FN's retningslinjer

SVAR:

KLIMAMÅL: Klima-, energi- og forsyningsministeren svarer Lise Bech (DF), at opgørelserne over Danmarks nationale drivhusgasudledninger bliver udarbejdet i henhold til FN's retningslinjer, hvilket betyder, at lande indrapporterer de udledninger, der finder sad fra national grund. Derfor skal vi stadig være opmærksomme på, at vores forbrugsvaner i Danmark har betydning for, hvad der bliver udledt andre steder fra. 

Wermelin: Naturen er i tilbagegang

SVAR:

UDVIKLING: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at 347 rødlistede arter i Danmark er uddøde siden 1980, men at 60 af dem er genfundne. Naturen er i tilbagegang, og på den seneste rødliste optræder mere end 4400 arter som rødlistede, hvilket svarer til 42 procent af de vurderede arter.

Jensen: Jeg vil ikke tage initiativ til at øge den danske tobiskvote

SVAR:

TOBIS: Ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling svarer Torsten Schack Pedersen (V), at den norske forhøjelse af tobiskvoten ikke giver anledning til at øge EU's kvoter, da der er tale om to forskellige forvaltningsmodeller. Jensen vil dog tage initiativ til, at Danmark bør anvende den mulighed for 10 procent år til år-fleksibilitet, som allerede er en mulighed i henhold til EU's fælles fiskeripolitik.

Wermelin: Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte slettefrister i tilfælde, hvor oplysningerne kunne blive relevante på et senere tidspunkt

SVAR:

GDPR: Miljøministeren svarer Mai Villadsen (EL), at lovforslaget ikke indeholder regler om slettefrister i de tilfælde, hvor billederne skal anvendes til en retssag. I stedet vil de almindelige forvaltningsregler være gældende. Ministeriet vurderer, at det vil være uhensigtsmæssigt at fastsætte særlige slettefrister i tilfælde, hvor oplysningerne vil kunne blive relevante i en længere periode i forbindelse med klager eller i genoptagelsestilfælde.

Wermelin: Fordi tromling er en form for jordbehandling, omfatter omlægningsforbuddet også et forbud mod tromling

SVAR:

TROMLING: Miljøministeren svarer Erling Bonnesen (V), at forbuddet mod omlægning vil omfatte tiltag, der er forbundet med en landbrugsmæssig arealdrift med henblik på opretholdelse eller forøgelse af udbyttet fra arealerne. Tromling medfører en ændring af arealets struktur og er en form for jordbehandling, og derfor omfatter omlægningsforbuddet også et forbud mod tromling.

Wermelin: Du kan få dispensation til eftermontering af partikelfiltre, hvis det er teknisk umuligt at montere et filter på dit køretøj

SVAR:

MONTERING: Miljøministeren svarer Mette Abildgaard (K), at dispensationsansøgninger til eftermontering af partikelfiltre deles op i tre hovedkategorier. Det er blandt andet, i tilfælde af at det er teknisk umuligt at montere et filter på et køretøj, og i tilfælde af et unikt specialkøretøj, der kun kører i miljøzonerne få dage om året, og hvor prisen for at montere et filter er højere end den gennemsnitlige filterpris.

Wermelin: De eftermonterede partikelfiltre skal være af en godkendt type, så der stadig kan tegnes almindelige lovpligtige forsikringer

SVAR:

FORSIKRING: Miljøministeren svarer Mette Abildgaard (K), at eftermontering af partikelfiltre er et tilbud til de vognmænd, der fortsat ønsker adgang til miljøzonen med deres oprindelige køretøj, og at miljøzonereglerne indeholder et krav om, at det eftermonterede partikelfilter skal være af en godkendt type. Vognmænd kan stadig tegne almindelige lovpligtige forsikringer.