Dødsfald: Fhv. kammerherre Lennart von Lowzow (91)

Forhenværende orlogskaptajn, hofjægermester og kammerherre Lennart von Lowzow er død, 91 år.

Lennart von Lowzow, Salten, var aktiv hos Konservative, formand for Århus Amts tolvmandsforening og med til at stifte organisationen Værn om Danmark.

Han indledte sin karriere i Søværnet i 1945 og sluttede i 1970 som orlogskaptajn, efter blandt andet at have været chef for Søværnets Radarskole og Marinestation Lynæs.

Erhvervsmæssigt har han i øvrigt været medlem af bestyrelserne for Kemisk Værk, Hedehus Teglværk, Dansk Spændbeton og forsikringsselskabet Kustos, ligesom han var aktiv i spejderbevægelsen.

Lennart von Lowzow var søn af Knud Krieger von Lowzow og Marie Antoinette f. Bille-Brahe-Selby. Lowzow var ejer af Løvenholt fra 1960-1994. 

I 2011 udgav han en bog om skovgodserne ved Salten Langsø.

Lennart von Lowzow bisættes lørdag 5. januar klokken 13 fra Them Kirke, oplyser familien. Det var i øvrigt også her, han i 1960 ægtede Birgitte Eileen Foss. Parret fik to børn.