Carlsbergfondet udpeger ny kvæstor

1. august tiltræder Kim Füchsel som ny kvæstor for Carlsbergfondet. Han har været tilknyttet PwC som statsautoriseret revisor i mere end 40 år, herunder 30 år som partner. En kvæstor vejleder om fondets regnskab og formueforvaltning.

Kim Füchsel
Kim Füchsel Kvæstor, Carlsbergfondet, fhv. managing Partner, COO, Deputy CEO og medlem af direktionen i PwC
Jens Otto Veile
Jens Otto Veile (70) Fhv. direktør, Provinsbanken, Danske Bank og Kronebank, fhv. chef for Provinsbanken i New York
Flemming Besenbacher
Flemming Besenbacher (67) Bestyrelsesformand, Carlsberg og Carlsbergfondet, næstformand, Innovationsfonden, professor, Aarhus Universitet

I årene 2011-2018 har Kim Füchsel fungeret som Managing Partner, COO, Deputy CEO og medlem af direktionen i PwC.

Han afløser Jens Otto Veile, der har været kvæstor for fondet siden 2001. Kim Füchsel kommer til Carlsbergfondet med en stor faglig ballast fra ledelsesarbejde, deltagelse i bestyrelsesmøder og mange års erfaring som partner i revisionsbranchen.

Da brygger J.C. Jacobsen i 1876 stiftede Carlsbergfondet, blev det indskrevet i fundatsen, at fondets bestyrelse skulle ansætte en kvæstor til at vejlede om fondets regnskab og formueforvaltning. Siden dengang har Carlsbergfondets kvæstor haft det overordnede ansvar for Carlsbergfondets og Ny Carlsbergfondets regnskaber og budgetter samt porteføljeplejen.

Kim Füchsel har igennem sin lange erhvervskarriere beskæftiget sig indgående med fondsverdenen og har mere end 450 bestyrelses- og revisionsudvalgsmøder i virksomheder som Chr. Augustinus Fabrikker, Chr. Hansen, COWI, Haldor Topsøe, LEO Pharma, Københavns Lufthavne, DSV, Dagrofa og Vestas m.fl. bag sig. Kim Füchsel har desuden mange års erfaring med også at skabe resultater i samarbejde med interesseorganisationer, embedsværk og politikere.

”Jeg glæder mig over at kunne byde Kim Füchsel velkommen i rollen som kvæstor og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde. Med sin brede fondserfaring, erfaring fra deltagelse i bestyrelses- og revisionsudvalgsmøder og baggrund i revisionsbranchen er Kim Füchsel den helt rigtige til at varetage hvervet som kvæstor i Carlsbergfamilien,” siger  Carlsbergfondets bestyrelsesformand Flemming Besenbacher i en pressemeddelelse.

Kvæster siden 2001 træder tilbage grundet alder
Jens Otto Veile har været kvæstor for Carlsbergfondet siden 2001. Han har valgt at træde tilbage som kvæstor, da han nu fylder 70 år.

Jens Otto Veile har igennem sine knap tyve år som kvæstor medvirket til at flytte Carlsbergfondet ind i en ny æra, vurderer fondet selv.

Blandt andet var han en af hovedkræfterne bag de omfattende fundatsændringer i 2007 og 2013. Han har også været fondets repræsentant i to store ejendomssager, dels salget af fondets seks boligejendomme i 2016 og opførslen af fondets Forskerboliger, der blev afsluttet i 2016, samt varetaget en lang række ad hoc-opgaver i Carlsbergfamilien.

”Jeg vil gerne rette en stor tak til Jens Otto Veile for den dedikerede og kompetente indsats, som han har ydet for Carlsbergfondet i de næsten tyve år, hvor han har været fondets kvæstor. Der er i Jens Otto Veiles tid skabt mange flotte resultater, som betyder, at vi i dag er et langt mere transparent og fremtrædende fond, ligesom fundatsændringerne har været en forudsætning for, at Carlsberg har kunnet udvikle sig til det internationale bryggeri, det er i dag," tilføjer Carlsbergfondets formand Flemming Besenbacher.

J.C. Jacobsen var meget optaget af antikkens Rom og Grækenland, hvilket er baggrunden for hans valg af kvæstor-titlen, som oprindelig blev brugt om en embedsmand i den romerske republik.

Tilbage til navnenyt »

Prøv børn gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal