Dødsfald: Oberst Carl-Gustav Grüner Schöller (86)

Oberst Carl-Gustav Grüner Schöller, Hørsholm, er død, 86 år gammel, efter nogen tids sygdom. Bisættelsen har fundet sted.

Carl-Gustav Grüner Schöller blev født i Hellerup og fik ikke bare sin fars navn, tillagt en bindestreg i sit fornavn - junior gik også seniors vej og blev som ham oberst.

Efter studentereksamen fra Viborg gik Schöller på Hærens Officersskole 1955-57, dertil en militær ingeniøruddannelse 1963-64 og 1968-70. Han gjorde tjeneste ved FN-styrken i Gaza i 1958.

Så fulgte en lang karriere i hæren: Han udnævntes til kaptajn i 1963 og til  major i 1967 og gjorde så  tjeneste i Hærstaben 1970-76, hvorefter han var  kompagnichef ved Jyske Ingeniørregiment 1976-78. 

Efter fortsat stigning i graderne med forskellige positioner -  blandt andet ved Hærstaben og Hærens Ingeniør- og ABC-skole - blev Carl-Gustav Grüner Schöller chef for Sjællandske Ingeniørregiment fra 1987, indtil han tog sin afsked i 1995. Efter afskeden fik han overdraget tilsynet med krigergravene i Danmark og Sydslesvig.

Carl-Gustav Schöllers interesse for militærhistorie førte til udgivelsen af to bøger: "Hærens afdelingsmærker efter 1945" og "Ingeniørløjtnantselskabet 1896-1996". Blandt hans øvrige interesser var slægtshistorie og -forskning.

Det var bl.a. derfor en personlig sorg for ham, da herregården Margaard på Nordfyn, som slægten Grüner Schöller havde ejet i mere end 200 år, måtte afhændes efter faderens død i 1981.

Hustruen Ester Maria Kristensen, som han var gift med i mere end 50 år, døde for ti år siden. Foruden ægteparrets to døtre og en søn efterlader han fire børnebørn og et nyfødt oldebarn.

Carl-Gustav Grüner Schöller var Kommandør af Dannebrog.


    Politik har aldrig været vigtigere
    Få gratis nyheder fra Danmarks største politiske redaktion
    Ved at tilmelde dig Altingets nyhedsbrev, accepterer du vores generelle betingelser