Genvalg til bestyrelsen i Fondenes Videnscenter

Onsdag holdt Fondenes Videnscenter sin årlige ordinære generalforsamling, hvor der blandt andet var valg til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerede sig med genvalg til Lars Hansen som formand og Jesper Nygård, Realdania, som næstformand.

Lars Hansen
Lars Hansen Direktør, Villum Fonden, formand for Fondenes Videnscenter
Jesper Nygård
Jesper Nygård (58) Adm. direktør, Realdania, medlem af bestyrelsen for Fondenes Videnscenter
Marianne Philip
Marianne Philip (62) Advokat (H), partner, Kromann Reumert, formand, Komitéen for god Fondsledelse, Toms Gruppens Fond, Nordea Invest m.fl., næstformand, Novo Nordisk Fonden, Bitten & Mads Clausens Fond, adj. professor, CBS

Som følge af coronasituationen var medlemmerne blevet opfordret til at deltage ved fremsendelse af fuldmagt til dirigenten, hvorved mødet var beslutningsdygtigt. Mødet blev som følge heraf afviklet ved fysisk fremmøde alene ved dirigenten og formanden.

På den ordinære generalforsamling var der valg til bestyrelsen. Ifølge foreningens vedtægter er halvdelen af bestyrelsens medlemmer på valg hvert andet år. De fire bestyrelsesmedlemmer på valg ønskede at genopstille, og der var ikke andre opstillede kandidater.

Følgende blev derfor genvalgt til bestyrelsen:

 • Anne-Marie Skov, Tuborgfondet, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet
 • Lars Hansen, Villum Fonden
 • Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond
 • Marianne Philip, Novo Nordisk Fonden

Henrik Lehmann Andersen (Nordea-fonden) blev desuden genvalgt som suppleant og Per Egebak Have (Bitten og Mads Clausens Fond) blev valgt til ny suppleant til bestyrelsen. Han erstatter dermed Steffen Nørgaard, Spar Nord Fonden, der har stillet sin plads til rådighed som følge af pensionering.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Lars Hansen som formand (genvalg) og Jesper Nygård, Realdania, som næstformand (genvalg).

Den samlede bestyrelse ser herefter således ud:

Bestyrelsesmedlemmer:

 • Lars Hansen, Villum Fonden (formand)
 • Jesper Nygård, Realdania (næstformand)
 • Marianne Kofoed, Bevica Fonden
 • Marianne Philip, Novo Nordisk Fonden
 • Bo Rygaard, Dreyers Fond, KV Fonden og KFI Erhvervsdrivende Fond
 • Sten Scheibye, Industriens Fond og Knud Højgaards Fond
 • Anne-Marie Skov, Tuborgfondet, Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet
 • Henrik Tvarnø, A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond

Suppleanter til bestyrelsen:

 • Henrik Lehmann Andersen, Nordea-fonden (genvalg)
 • Per Egebak Have, Bitten og Mads Clausens Fond (nyvalg)

Tilbage til navnenyt »

Prøv børn gratis i 14 dage

 • Artikler
 • Debat
 • Politisk kalender
 • Spørgsmål og svar
Dagens portal