Lisbeth Knudsen ny formand for VL-grupperne

Tværgående chefredaktør for Altinget og Mandag Morgen, Lisbeth Knudsen, er ny formand for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

Lisbeth Knudsen
Lisbeth Knudsen (66) Chefredaktør, Altinget & Mandag Morgen, formand for VL, bestyrelsesmedlem, NIRAS Group og Enigma Museet, fhv. formand, Det Kgl. Teater og Danmarks Medie- og Journalisthøjskole
Jens Wittrup Willumsen
Jens Wittrup Willumsen Formand for VisitDenmark

Selskabet er bedre kendt som VL-grupperne med godt 4.000 topchefer og ledere fra dansk erhvervsliv og den offentlige sektor.

Tillidshvervet som formand er ulønnet. Blandt de forestående opgaver er at sikre, at VL-døgnet 2020 bliver en stor succes fagligt og økonomisk.

"Jeg har valgt et årstema for alle VL-grupperne 2020: "Responsible business – a competitive advantage" om virksomhedernes samfundsansvar. Et super spændende tema, som rummer både verdensmål, klima, digital etik og et fornuftigt samspil mellem virksomheder og samfund," forklarer Lisbeth Knudsen.

Lisbeth Knudsen har været menigt medlem af bestyrelsen for VL det seneste år. Som formand afløser hun Jens Wittrup Willumsen. 

Fakta fra VL:
Dansk Selskab for Virksomhedsledelse (Selskabet) er et selskab bestående af virksomhedsledere fra det danske erhvervsliv. Vores formålsparagraf lyder, som den blev formuleret af selskabets stiftere den 8. april 1965: Selskabets formål er at fremme kendskabet til og forståelsen for moderne ledelsesprincipper og derved bidrage til økonomisk fremgang, sociale fremskridt og almindelig højnelse af levevilkårene i vort land.

Vi arbejder altså for at klæde vores medlemmer på til at løfte ledelsesfunktionens opgaver, men også til at varetage det særlige ansvar, der medfølger erhvervslivets ledere som medborgere i det danske samfund.

VL har cirka 4.000 medlemmer, der alle er ledere fra det private eller offentlige.

Lisbeth Knudsen:
Tværgående chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget. Uddannet journalist. 66 år.

Bestyrelsesformand for Det Kongelige Teater og for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Bestyrelsesformand for Dansk Selskab for Virksomhedsledelse.

Medlem af bestyrelsen for Niras Group A/S, af Enigma – Museum for Post, Tele og Kommunikation, af Illum-Fondet og repræsentantskabet for Dansk Markedsføring.

Lederjob i mere end 40 år. Ceo-erfaringer med bestyrelser af alle slags fra iværksættervirksomhed, til politisk ejet virksomhed, til traditionel erhvervsvirksomhed, internationalt privatejerskab og internationalt kapitalfondsejerskab.

Tidligere ceo for Berlingske Media-koncernen og ansvarshavende chefredaktør for Berlingske. Tidligere nyhedsdirektør og medlem af direktionen for Danmarks Radio. Tidligere administrerende direktør og ansvarshavende chefredaktør A/S i A-pressen og Det Fri Aktuelt. Tidligere formand for Danske Medier. Tidligere chefredaktør, erhvervsredaktør og politisk redaktør på Berlingske Tidende.
 

Tilbage til navnenyt »

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal