Mindeord: Fhv. rektor Carl Th. Pedersen (84)

Fhv. rektor for Odense Universitet/SDU Carl Th. Pedersen, Odense, er død, 84 år gammel, og i den anledning skriver fhv. universitetsdirektør Helge Muhle Larsen mindeord.

Carl Th. Pedersen
Carl Th. Pedersen (1935-2020) Fhv. rektor, Odense Universitet/SDU (1983-93), dr.phil., lektor

Universitetslektor, dr. phil. Carl Th. Pedersen blev som 25-årig cand.mag. i kemi fra Københavns Universitet og straks ansat ved universitetet, hvor han tilbragte de første 12 år af sit arbejdsliv bortset fra et års ophold som gæstelektor ved Caen Universitet i Normandiet.

Herefter stod der fra 1972 Odense Universitet for resten af livet. Allerede året efter blev Carl Th., som alle kaldte ham, institutbestyrer ved Kemisk Institut 1973-76, dernæst dekan 1976-82 for Det Naturvidenskabelige Fakultet og endelig universitetets rektor 1983-92.

Efter rektorperioden var Carl Th. gæsteprofessor ved University of Queensland i Australien og et halvt år ved University of Tokyo i Japan, hvorefter han i Odense fortsatte med sin undervisning i kemi længe efter sin pensionering og med sin forskning til ganske kort før sin død.

Carl Th. fik i sin 10-årige rektorperiode stor betydning for Odense Universitet, hvor flere nye succesfulde uddannelser, f.eks. cand.negot., så dagens lys. Den lidt stive årsfest, hvor universitetets ledelse med indbudte gæster spiste middag i byen, blev omdannet til en regulær folkefest på universitetet, hvor stort set alle studerende, ansatte og mange samarbejdsparter fra nær og fjern deltog.

Omkring 1990 havde Undervisningsministeriet i Bertel Haarders ministertid reelt besluttet at afvikle universitetets sundhedsvidenskabelige fakultet, hvilket ville have truet universitetets eksistens.

I samarbejde med en række gode kræfter lykkedes det at få overbevist omverdenen om, at det ville være en rigtig dårlig idé, og at Danmark 10-15 år senere – den tid, det næsten tager at færdigudvikle en læge – ville mangle læger. Carl Th. stod også i spidsen for etablering af Forskerparken og for at åbne universitetet for et indgående samarbejde med erhvervslivet.

Jeg har kendt Carl Th. siden 1986 og havde som universitetsdirektør i de sidste seks år af hans rektorperiode lejlighed til at lære ham godt at kende. Jeg kan derfor uden at overdrive sige, at Carl Th. var det fineste, ærligste og mest retskafne og ordentlige menneske, jeg har kendt.

Jeg er stolt over, at vort helt fantastisk gode samarbejde på universitetet udviklede sig til et livslangt venskab.

Tilbage til navnenyt »

Prøv christiansborg gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Dagens portal