Mindeord: Fhv. MF Jens Christian Lund (S) af Kristian Pihl Lorentzen (V)

Forhenværende oberst og medlem af Folketinget Jens Christian Lund (S) er sovet ind i en alder af 73 år, og major og medlem af Folketinget Kristian Pihl Lorentzen (V) skriver mindeord. 

Jens Christian Lund
Jens Christian Lund (1945-2018) Fhv. MF (S), fhv. landsformand, Prinsens Livregiments Soldaterforening
Kristian Pihl Lorentzen
Kristian Pihl Lorentzen (57) Major, 2. næstformand (V), Folketingets Præsidium, transportordfører, MF

Det er med sorg, jeg har modtaget det triste budskab om, at min gode personlige ven, regimentskammerat, forhenværende chef og forhenværende folketingskollega, oberst Jens Christian Lund er gået bort efter længere tids sygdom.

Jens Christian Lund var en hædersmand, der gennem livet ydede en formidabel arbejdsindsats på mange fronter til gavn for dansk forsvar, for samfundet og for mange mennesker. Jeg mindes de mange timer i hans behagelige og muntre selskab under løsning af opgaver i Hæren, blandt andet i forhold til uddannelse af soldater fra de tre baltiske lande. "Obersten" var i den grad personellets og soldaternes mand, noget, som rigtigt ansatte og værnepligtige i forsvaret har nydt godt af og sat pris på.

Jeg mindes med glæde vores fortrinlige og fortrolige samarbejde i Folketinget som folkevalgte repræsentanter for Viborg-egnen. Herunder i kampen for "Hærvejsmotorvejen", der var en af Jens Christians meget store mærkesager på tinge.

Ikke mindst mindes jeg i dyb taknemlighed mit personlige venskab med Jens Christian Lund samt hans behagelige, ligefremme, muntre og vindende væsen, der er kommet rigtig mange mennesker til gode. Det er i sandhed et stort og uhyre flittigt menneske, der nu er gået bort alt for tidligt.

Mine tanker og dybe medfølelse går til Britta og den øvrige efterladte familie, der har mistet en kærlig mand, far og bedstefar. Æret være oberst Jens Christian Lunds minde!

red@altinget.dk

Tilbage til navnenyt »

Prøv fødevarer gratis i 14 dage

  • Artikler
  • Debat
  • Politisk kalender
  • Spørgsmål og svar
Gratis prøveabonnement