Netværk

EU

I Altingets EU-netværk samler vi professionelle, der arbejder med EU-politiske dagsordner og politisk interessevaretagelse i EU. Vi mødes fem gange årligt, hvor vi udveksler erfaringer, sætter fokus på metoder og gode eksempler fra den virkelige verden og diskuterer de vigtigste og mest aktuelle dagsordner fra EU.

Næste møde

NetværksmødeFølles døgnmøde på Kragerup Gods med Miljø og Klima netværket: EU's vej mod et bæredygtigt erhvervsliv
1. juni 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

EU har lanceret en lang række love og regler for skabe et bæredygtigt erhvervsliv i Europa. Det betyder, at virksomheder i EU skal være mere gennemsigtige og leve op til en række krav gennem afrapportering af deres bæredygtighedsregnskab.  

På døgnmødet zoomer vi ind på EU's initiativer for et bæredygtigt erhvervsliv. Det gælder blandt andet EU’s taksonomi, European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Disse tiltag skal nemlig være med til at sikre gennemsigtighed og bæredygtige virksomheder og værdikæder. 

Hvordan lever organisationerne op til kravene i praksis? Hvornår er en virksomhed bæredygtig? Og hvordan er man nået frem til de standarder, der ligger til grund for den kategorisering?

Oplægsholdere

Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv 

Carina Ohm, Partner og Head of Climate Change & Sustainability Services i EY

Den sidste oplægsholder oplyses snarest.

Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv. Carina Ohm, Partner og Head of Climate Change & Sustainability Services i EY.

Om netværket

Mødeleder

Bjarke MøllerDirektør, Rådet for Grøn Omstilling

Netværkets faste mødeleder er Bjarke Møller. Han har beskæftiget sig indgående med europæisk politik og økonomi i de sidste tre årtier blandt andet som direktør for Tænketanken EUROPA (2014-2019) og som chefredaktør for ugebrevet Mandag Morgen (2008-2013).  Han er desuden i dag adjungeret professor på Copenhagen Business School og forfatter til bogen Håbets politik - Sådan overvinder Europa kriserne og bliver en grøn supermagt. Bjarke vil facilitere møderne, sikre et højt fagligt niveau i indlæg og debatter samt bidrage med sin store viden om EU.

Program

NetværksmødeFølles døgnmøde på Kragerup Gods med Miljø og Klima netværket: EU's vej mod et bæredygtigt erhvervsliv
1. juni 2023
Kragerup Gods, Kragerupgårdsvej 33, 4291 Ruds-Vedby

EU har lanceret en lang række love og regler for skabe et bæredygtigt erhvervsliv i Europa. Det betyder, at virksomheder i EU skal være mere gennemsigtige og leve op til en række krav gennem afrapportering af deres bæredygtighedsregnskab.  

På døgnmødet zoomer vi ind på EU's initiativer for et bæredygtigt erhvervsliv. Det gælder blandt andet EU’s taksonomi, European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Disse tiltag skal nemlig være med til at sikre gennemsigtighed og bæredygtige virksomheder og værdikæder. 

Hvordan lever organisationerne op til kravene i praksis? Hvornår er en virksomhed bæredygtig? Og hvordan er man nået frem til de standarder, der ligger til grund for den kategorisering?

Oplægsholdere

Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv 

Carina Ohm, Partner og Head of Climate Change & Sustainability Services i EY

Den sidste oplægsholder oplyses snarest.

Ellen Marie Friis Johansen, CSR-chef i Dansk Erhverv. Carina Ohm, Partner og Head of Climate Change & Sustainability Services i EY.
NetværksmødeNetværksmøde i København
21. november 2023
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Program og oplægsholder oplyses snarest. 

Netværksmøde En europæisk sundhedsunion: Hvad betyder det for det danske sundhedsvæsen?
17. januar 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K.

Før coronapandemien havde EU ikke en fælles sundhedspolitik, men midt i krisen var fællesskabet nødt til at træffe en række beslutninger og samarbejde mellem sundhedsmyndighederne i medlemslandene. Pandemien fik Kommissionen til at fremlægge ambitiøse forslag til etablering af en europæisk sundhedsunion, og grundlagde blandt andet en europæisk kriseenhed på sundhedsområdet, HERA, og EU4Health-programmet.

Men hvilken betydning har de fælles initiativer for medlemslandene og borgerne i EU? Hvordan kan vi i Danmark få gavn af EU´s nye sundhedsberedskab? Hvordan arbejder de danske interesseorganisationer indenfor sundhedsområdet med og mod EU’s forslag? Og hvad kan vi i netværket lære af den proces?

Oplægsholder oplyses snarest.

NetværksmødeNetværksmøde i København
19. marts 2024
Altinget, Ny Kongensgade 10, 1472 København K

Program og oplægsholder oplyses snarest. 

Kontakt

Kontakt os for at høre mere om dine muligheder for deltagelse.
Du kan se vores handelsbetingelser her.
Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

0:000:00